Niet iedere leervraag leent zich voor een training. Er zijn erg veel situaties die beter aan te pakken zijn vanuit individuele coaching. De gewenste competenties van managers en medewerkers worden vaak het beste getoond in de werkomgeving. Of blijven juist achterwege in de werkomgeving. Door te reflecteren op het eigen gedrag wordt al snel duidelijk welk invloed de omgeving heeft op jouw voorgenomen gedrag. Welke persoonlijke overtuigingen spelen een rol? Werken ze belemmerend of bevorderend? Wij helpen je te reflecteren en nieuwe besluiten te nemen, zodat jij effectiever wordt in jouw functie. In overleg met onze coach bepaal je hoe en waar de coaching plaatsvindt. De spiegel die je voorgehouden krijgt is uitdagend en helpt je te ‘stretchen’, waarna je je kwaliteiten en intelligentie op meer dan een manier kunt inzetten.

Een individueel coachtraject is ook een goede manier om na het volgen van een training een verdieping te maken.

Tijdens de intake met onze opdrachtgever worden de doelen van de organisatie m.b.t. de dienst besproken en welke rol zij willen innemen om de verandering te kunnen borgen. Eenmaal gestart maken we kleine stappen en blikken regelmatig terug om successen te vieren en te blijven leren. Als de lat hoger kan, dan doen we dat, zodat mensen zich kunnen blijven ‘stretchen’.

Neem contact op

Teamcoaching

Teamcoaching ondersteunt teams in hun ontwikkelingsproces. Het omvat een samenhangend geheel van interventies, waarmee eigenaarschap voor de verandering wordt gecreëerd bij de betrokkenen.

Lees meer
Coaching Automotive

PEER training & coaching is gespecialiseerd in het coachen van Sales Managers en After Sales Managers in de automotive. Bij gerenommeerde merken hebben wij managers gecoacht in de aansturing van hun team.

Lees meer