Teamcoaching ondersteunt teams in hun ontwikkelingsproces. Het omvat een samenhangend geheel van interventies, waarmee eigenaarschap voor de verandering wordt gecreëerd bij de betrokkenen. Daarnaast kan met teamcoaching het interactiepatroon in een team veranderen. Het doel daarvan is het verbeteren van de samenwerking, waardoor een cultuur van samen leren en onderzoeken ontstaat. En dat draagt bij aan het samen beter in staat zijn om de beoogde resultaten te halen.

Teamcoaching is onder andere effectief als:

  • Teamleden hun ketenbewustzijn willen verhogen.
  • Teamleden elkaar beter willen leren kennen.
  • Teams niet meer taakgericht functioneren.
  • Teamleden niet meer effectief communiceren.
  • Spanningen oplopen en ontaarden in conflicten binnen het team.

Voorafgaand aan de teamcoaching worden tijdens de intake de doelen helder geformuleerd. Eventuele knelpunten worden geïnventariseerd. Deze inventarisatie kan gedaan worden door middel van individuele gesprekken met werknemers en leidinggevenden. Maar bijvoorbeeld ook het bijwonen van een overleg kan meer inzicht geven in de groepsdynamiek. Er worden verschillende werkvormen toegepast zoals coaching en intervisie, waarbij er zowel individueel als in groepen geleerd wordt. De coach stelt zich gedurende het gehele traject zowel kritisch als waarderend op.

Neem contact op