Structogram® –  zelfkennis
Overal waar je komt ontmoet je verschillende type mensen. De een is gericht op de relatie en zoekt nabijheid en gezelligheid, de ander is afstandelijk en rationeel en een derde is dominant en impulsief. Maar hoe zit dat bij jou en de mensen met wie je werkt en leeft? Hoe ga jij om met dit gedrag en dat van anderen? Ben jij je bewust van jouw gedrag en welk effect dit heeft voor de relatie met anderen? Heb jij die zelfkennis? Het Structogram® geeft je die zelfkennis. Het is een analyse-instrument dat genetische gedragspatronen inzichtelijk maakt op basis van de dominantie van de drie hersendelen. Met het Structogram® breng je de verhouding in de dominantie van de hersendelen bij jezelf in kaart. Het is geen psychologische test, waarin je  goed of slecht kunt scoren. Het geeft je een waardevrij beeld van jouw gedragsvoorkeur. Met deze zelfkennis kun je je potentieel beter ontwikkelen. Het Structogram® geeft inzicht en zorgt voor een hefboomwerking voor het aanleren van gewenste vaardigheden. Ook is het een zeer effectief middel om te reflecteren op het eigen gedrag en van daaruit de ontvangen feedback beter te kunnen duiden. Dit bevordert de borging van het geleerde in de diverse trainings – en coachingssessies.
structogram_logo

Triogram®
 mensenkennis
Het Triogram® is een instrument dat je in staat stelt het Structogram® van de ander te herkennen. Het Triogram® helpt je jouw begrip voor de gedragsvoorkeur voor anderen te vergroten en adequaat te reageren op het gedrag van anderen. De meest effectieve mensen zijn diegenen die zichzelf kennen, hun gedrag kunnen sturen en kunnen afstemmen op de ander. Structogram® en Triogram® worden geïntegreerd in diverse programma’s.
triogram

Achtergrond
Het Structogram® is gebaseerd op het werk van de Amerikaanse hersenonderzoeker Professor Dr. Paul D. MacLean (1913-2007), directeur Instituut voor  Hersenontwikkeling en Gedrag van het Nationaal Instituut van Geestelijke Gezondheid, Bethesda/Maryland. Hij ontdekte in de jaren 70 en 80 de evolutie-biologische principes en werkingsmechanismen van de hersenen. Daarbij ontdekte hij dat onze hersenen zijn ontstaan in verschillende wezenlijke perioden van de evolutie. MacLean gebruikte daarvoor het begrip Triune Brain. De socioloog/antropoloog Dr. Rolf W. Schirm, in samenwerking met MacLean, identificeerde en definieerde typische persoonlijkheidskenmerken of gedragspatronen in de biostructuur welke een duidelijke link hebben met de drie hersensystemen. Een hiervan afgeleide vragenlijst om de individuele invloedsterkte van de drie hersensystemen vast te stellen, leidt tot een visualisatie van het Structogram®. PEER training & coaching is licentiehouder van het Structogram® trainingssysteem. Wil je meer weten over de toepassingsmogelijkheden van Structogram®? Neem dan contact met ons op.

Neem contact op