Een team is net zo sterk als hoe de teamleden met elkaar omgaan, tegemoet komen aan elkaars verwachtingen en elkaar van dienst zijn en versterken in processen. In deze zin schuilt dus de essentie van goed teamwork. Het programma TEAMVERKENNING biedt de teamleden individuele groeimogelijkheden, wat dan weer een hefboomwerking creëert om te groeien naar een echt volwassen team. Door een verkenningstocht te maken door verschillende fasen van teamontwikkeling zullen de teamleden hun rol, gedrag en gevoel ervaren.

Aan de hand van diverse opdrachten verkennen zij de fasen en reflecteren individueel en als groep hoe zij zich gedragen en wat het het effect daarvan is.

Vervolgens is het tijd om stil te staan bij het gedrag van de teamleden (Structogram® wordt hiervoor ingezet). Want waarom doen we de dingen die we doen? En waarom doen we dat altijd op dezelfde manier? Hoe vaak horen we de een tegen de ander zeggen: dat gaat jou zo gemakkelijk af, ik wou dat ik dat kon. Of iemand zegt: ik snap er niets van, maar dit overkomt mij nu altijd.

Veel van wat wij doen, doen we op de zogenaamde automatische gedragspiloot. Het is onze onbewuste gedragsvoorkeur die er voor zorgt dat we onze intelligentie altijd op dezelfde manier inzetten. Dit vergt geen groot denkproces. Deze gedragspiloot zet ons dus iedere keer weer op dezelfde route. De teamleden krijgen nu zicht op meerdere routes. Ook leren zij elkaar beter kennen en waarderen. Na deze individuele verkenning vervolgen zij gezamenlijk hun tocht.

De bagage van de teamdag wordt op verschillende manieren herhaaldelijk ingezet. Door middel van procesevaluatie blikken zij regelmatig terug en stellen bij. Als laatste zullen zij gezamenlijk werken aan een teamvisie, van waaruit zij een concreet plan voor verbetering en actie opstellen.

TEAMVERKENNING is een teamdag van 3 dagdelen (ochtend-middag-avond) en biedt bijzonder veel mogelijkheden voor opvolging in de praktijk.

Neem contact op