Inderdaad, niet zomaar een verkooptraining, maar een training met aandacht voor het DNA van de adviseur, de klant en het product/de dienst. Want in een tijd waar klanten zelf steeds meer research kunnen doen via het internet, daar kunnen vergelijken en ook hun producten en diensten kunnen afnemen, wordt het voor organisaties nog belangrijker om te werken aan de persoonlijke relatie met hun klanten. Om de relatie te optimaliseren en klanten te binden is oprechte advisering nodig. De adviseur heeft hier een cruciale rol in en dient zich te realiseren dat de klant pas ambassadeur wordt als hij oprechte advisering ervaart.

TRUEADVISOR is dus niet zomaar een verkooptraining, maar een programma voor ambitieuze mensen in advies – en verkoopfuncties die kritisch zijn op hun inspanningen en resultaten en zich verder willen bekwamen in hun vak. Zij willen anticiperen op veranderingen in de markt en hun cliënten echt begrijpen. Zij willen met ieder type klant een gesprek voeren volgens etiquette. Binnen deze oprechte advisering willen zij ten allen tijde hun targets realiseren.

TRUEADVISOR focust op het effect van het gedrag in interactie en laat mensen zich op dat niveau optimaal bekwamen in hun vak. Het programma ontwikkelt adviseurs tot vertrouwenspersoon van hun cliënten. De adviseur leert de cliënt te begeleiden, hem te behoeden voor verkeerde stappen en hem te helpen bij het nemen van de juiste beslissingen.

TRUEADVISOR geeft de adviseur inzicht in zijn eigen DNA, wat hem effectiever maakt. De adviseur krijgt ook inzicht in het DNA van de cliënt, waarmee hij tools aangereikt krijgt voor optimale interactie. Vervolgens leert de adviseur de context van producten en diensten te vertalen naar het DNA van de cliënt, waardoor acceptatie wordt vergroot.

Met het begrip DNA worden hier genetische gedragspatronen bedoeld. Om inzicht te krijgen in die gedragspatronen wordt het Structogram® trainingsysteem geïntegreerd in de aanpak van TRUEADVISOR.

Het programma bestaat uit 7 essentiële onderdelen die uitgevoerd moeten worden om oprechte advisering te kunnen borgen en heeft een doorlooptijd van enkele maanden. Na iedere trainingsdag is er al resultaat zichtbaar in de praktijk van de deelnemer.

Finetuning van het programma met organisatiespecifieke aspecten en de doorlooptijd worden met de opdrachtgever bepaald.

Neem contact op